Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhagonycha maculicollis Maerkel in Kiesenwetter, 1852
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek górski obejmujący zasięgiem Alpy, Karpaty, górzyste obszary we Francji, północnych Włoszech i w Bułgarii. W Polsce z całą pewnością nie został jeszcze stwierdzony, ale może być znaleziony w Tatrach, gdyż znany jest ze słowackiej części tych gór. Dotychczasowe ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji, Karpatach i Tatrach opierały się na jedynej wiadomości sprzed przeszło stu lat (M. Łomnicki 1874) o znalezieniu jednego okazu na Łysankach pod Łomnicą w Tatrach (Słowacja) w krainie regli. Zasiedla głównie wyższe partie górskie, gdzie przekracza górną granicę lasu, docierając do wysokości około 2500 m n.p.m.
[tom 22]
Gatunek górski, występujący powyżej granicy lasu, w kosówce i strefie hal. Notowany z Alp we Francji, Włoszech, w Szwajcarii i Austrii, w polskich i słowackich Tatrach oraz w górach Riła w Bułgarii. W Polsce wykazany z siedmiu stanowisk tatrzańskich, na wysokościach 1100-2000 m n.p.m. Bionomia tego gatunku nie jest poznana. W Tatrach chrząszcze poławiano w czerwcu i lipcu, na murawach, ziołorośłach, trawach i turzycach — Carex L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Jakobson 1911); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Hicker 1925b, Horion 1951); Tatry (Koch K. 1989b); Tatry: Przełęcz Iwaniacka, Hala Upłaz pod Ciemniakiem, Kościelec, Hala Gąsienicowa koło Zielonego Stawu Gąsienicowego, nad Czarnym Stawem Gąsienicowym, Świstówka nad schroniskiem w Pięciu Stawach, Dolina za Mnichem, Stawki Mnichowe (Kuśka 1995)