Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Silis ruficollis (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od Francji, północnych Włoch, Siedmiogrodu i Ukrainy przez środkową część kontynentu aż do Irlandii, południowych części Anglii, Szwecji i Finlandii oraz do jeziora Ładoga; najdalej wysuniętym na wschód, znanym stanowiskiem jest Saratów nad Wołgą. W Polsce jest znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zamieszkuje głównie tereny nizinne i pagórkowate. Występuje na wilgotnych i bagnistych miejscach, torfowiskach, pobrzeżach jezior i kałuż. Jest poławiany od końca maja do sierpnia na krzewach i drzewach oraz na kwitnących roślinach zielnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje (Horion 1953); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bethe 1864, Bethe 1870, Horion 1953); Pojezierze Mazurskie: Łuknajno koło Mikołajek (Malkin*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Polentz 1939b); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Polentz 1936e); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Weigel 1806, Gerhardt 1866, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)