Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes crassicornis (Mäklin, 1846)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozsiedlony od południowych części Anglii i Fennoskandii oraz Karelii przez środkową część Europy aż do Francji i północnych Włoch — najdalej na wschód wysuniętym znanym stanowiskiem jest Moskwa; notowany poza tym z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce znany tylko z trzech krain w części południowej. Zasiedla tereny pagórkowate i niższe położenia górskie, docierając do wysokości około 1600 m n.p.m. Bionomia nie jest znana; postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Pątnów Legnicki koło Legnicy (Gerhardt 1898b, Gerhardt 1898d, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Horion 1953); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930), Przemyśl (Horion 1953); «Prusy» (Lentz 1879, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Śląsk» (Schilsky 1909, Jakobson 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)