Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes fuscus (Waltl, 1838)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony w całej północnej i środkowej części Europy, docierający na zachód do wschodniej Francji, a na południe do północnych Włoch i Rumunii; notowany także z Kaukazu. W Polsce prócz Sudetów Zachodnich notowany z pojedynczych stanowisk. Zamieszkuje głównie tereny pagórkowate i górzyste, sięgając niekiedy ponad górną granicę lasu, natomiast na terenach nizinnych występuje lokalnie. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się wczesną wiosną i trwa do sierpnia, a optimum występowania przypada na czerwiec i lipiec. Jest poławiany w lasach iglastych na borówce czarnej — Vaccinium myrtillus L. oraz na chruście z gałęzi świerka.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Olbrachtów koło Żar (Wagner H. 1949); Dolny Śląsk: Chwalęcin woj. Wałbrzych (Gerhardt 1899), Pątnów Legnicki woj. Legnica (Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: Kruszyna woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Koltze 1873, Gerhardt 1910, Harnisch 1925, Skwarra 1929); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1875b, Łomnicki M.A. 1886); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Kiesenwetter 1852, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Horion 1953); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1911)