Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes lobatus Kiesenwetter, 1852b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Bardzo rzadki i lokalny gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany z południowej Francji, północnych Włoch, Serbii oraz południowej części Europy Środkowej. W Polsce znany tylko z trzech krain południowo-zachodnich. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Jest poławiany przeważnie na wilgotnych łąkach na roślinności trawiastej i zielnej. Spotykane są zwykle tylko samice — na kilkaset znajdowanych okazów trafia się zaledwie jeden samiec, w związku z tym samce nie są reprezentowane nawet w większych zbiorach muzealnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: