Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptosima undecimmaculata (Herbst, 1784)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony w Europie południowej i w południowej części Europy środkowej, wykazywany także z Afryki Północnej, Kaukazu oraz z Azji Mniejszej i Syrii. W Polsce wykazany przed przeszło stu laty tylko ze Śląska Dolnego oraz na tej podstawie ogólnikowo z Polski, dlatego też występowanie omawianego gatunku w naszym kraju wymaga dalszych badań. W występowanie na Śląsku wątpi J. Obenberger (1926). W zbiorze W. Mączyńskiego znajdują się dwa okazy z okolic Warszawy: „Miłosna 2.6.92" i „Natolin, 3.6.96", chyba mamy tu jednak do czynienia z pomyłką (R. Hołyński*). Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i czerwcu. Są bardzo lotne, latając w dni upalne koło drzew i krzewów, natomiast w dni pochmurne siedzą na liściach. Larwy żerują w starych gałęziach i pniach moreli, brzoskwiń, wiśni i migdałów, toteż w Europie południowej gatunek ten zaliczany jest do szkodników drzew owocowych. Był również znajdowany na śliwie tarninie — Prunus spinosa L. i wiśni wonnej — Cerasus mahaleb (L.) Miller.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.