Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dicerca (Dicerca) aenea (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozpowszechniony w całej Europie południowej i południowej części Europy Środkowej. Notowany również z Afryki Północnej, a także jako osobne podgatunki — z Kaukazu, Azji Mniejszej, z Syberii i północno-wschodnich Chin. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany z nielicznych rozproszonych stanowisk tylko w krainach zachodnich oraz na Nizinie Mazowieckiej. Według A. Horiona (1955) z okolicy Gdańska (Jaśkowa Dolina) wykazany omyłkowo (Lentz 1876, 1879, Helm 1880) na podstawie błędnie oznaczonych okazów Dicerea (D.) alni (Fischer). Larwy żerują w bielu korzeni i starych pniaków topoli i wierzb, wyjątkowo jabłoni. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i czerwcu, pojedynczo są poławiane aż do września. Są one mało lotne i zwykle znajdowane w sąsiedztwie miejsc lęgowych na otaczających drzewach i krzewach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Jaśkowa Dolina (Lentz 1876, Lentz 1879), koło Gdańska (Helm 1880); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gruszeczka koło Milicza (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Otwock (Hołyński*); Dolny Śląsk: Wrocław (Hołyński*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910), Murcki koło Tych (Hołyński*); Beskid Zachodni: Ustroń (Reitter 1870, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1930, Richter 1952); Polska Południowa (Horion 1955); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1856, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1911); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951)