Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dicerca (Dicerca) furcata (Thunberg, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony w całej niemal Europie oraz na Syberii — na wschód dociera aż do Władywostoku i Korei Północnej, w Fennoskandii sięga do koła podbiegunowego, a na południe stanowiskami reliktowymi do Bawarii, Austrii, Słowacji i Węgier. W zachodniej części zajmowanego areału występuje lokalnie i jest bardzo rzadko poławiany, natomiast na Syberii, w Mongolii i północnych Chinach jest gatunkiem pospolitym. W Polsce należy do rzadkości — znaleziono go dotychczas zaledwie na siedmiu stanowiskach. Ogólnikowe wzmianki z XIX wieku o występo­waniu omawianego gatunku na Śląsku nie były później potwierdzone, a w zasiedlenie Śląska wątpił już J. Gerhardt (1891e), natomiast Prus — A. Horion (1960b). Cykl rozwojowy trzyletni. Larwy żerują w martwych, suchych i pozbawionych kory grubych pniach brzóz; wygryzają one chodniki wzdłuż słoi drzewnych, nieraz do głębokości 10 cm. Przepoczwarczenie następuje blisko zewnętrznej powierzchni pnia. Postacie dojrzałe występują od maja do sierpnia; są mało ruchliwe i nawet w upalne, słoneczne dni przebywają na pniach w miejscach pozbawionych kory. Z tego samego drzewa żywicielskiego może się wywodzić kilka generacji.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Przebrno na Mierzei Wiślanej (Lentz 1857, Horion 1955); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Horion 1955), Kwidzyn (Hołyński*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: nadleśnictwo Jedwabna (Kinelski i Szujecki 1959); Nizina Mazowiecka: Milanówek (Hołyński*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Hołyński*); Nizina Sandomierska: Radomyśl koło Mielca (Hołyński*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1930, Horion 1960b); «Prusy» (Zebe G. 1852, Kiesenwetter 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1911, Horion 1951); «Śląsk» (Jänsch 1839b, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1891e); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)