Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthaxia (Haplanthaxia) umbellatarum (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek szeroko rozmieszczony w Europie południowej, na północ docierający do południowej części Francji, Bawarii, południowych Moraw, Słowacji i Węgier. Ogólnikowo, bez podania miejscowości, wykazany ze Śląska na podstawie jednego okazu muzealnego przez J. Obenbergera (1913, 1917) i później przez innych autorów — w występowanie na tym obszarze wątpi A. Horion (1955). Gatunek polifagiczny; larwy notowano z dębu, czereśni, gruszy, kasztana, sumaka i innych drzew. Żeruje w gałęziach i młodych pniach. Postać dojrzała jest poławiana od maja do wczesnej jesieni na kwitnących roślinach, zwłaszcza z rodziny złożonych i baldaszkowatych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: