Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthaxia (Anthaxia) manca (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Obszar rozsiedlenia gatunku obejmuje południową i środkową część Europy, Afrykę Północną, Kaukaz, Azję Mniejszą, Iran i Turkiestan. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w zachodniej części kraju. Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych. Larwy zasiedlają przede wszystkim wiązy, są notowane poza tym z dębu, jaworu, olszy, jesionu, śliwy, osiki, grochodrzewu i kruszyny. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca na sągach drzewa, żerdziach i wiązkach chrustu, rzadziej na kwiatach roślin w pobliżu drzew żywicielskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.