Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthaxia (Anthaxia) nigritula (Ratzeburg, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek o zwartym zasięgu ograniczonym do Europy południowej, zwłaszcza jej części zachodniej, znany nadto z izolowanych stanowisk w Afryce Północnej i Europie Środkowej. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, notowany tylko z trzech krain, przy tym dane o występowaniu w miejscowości Gruszeczka budzą wątpliwości, gdyż oparte są na wzmiance K. Letznera sprzed przeszło stu lat i następnie przez niego i innych autorów bezkrytycznie powtarzanej. Według A. Horiona (1955) w zbiorze K. Letznera brak okazów dowodowych, natomiast w zbiorze G. Polentza (Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego) jest okaz z Siedliska koło Nowej Soli — V 24. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku oparte są na tych właśnie stanowiskach, leżących właściwie na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.