Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysobotris solieri Castelnau et Gory, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej i południowej części Europy, znany także z Kaukazu, Azji Mniejszej, Algierii i Tunezji. W Polsce jest chrząszczem rzadko spotykanym — był poławiany na nielicznych stanowiskach w 7 krainach, przy czym materiały dowodowe wymagają sprawdzenia oznaczeń. Wszystkie okazy widziane przez R. Hołyńsktego z obszarów na wschód od Odry należą do Ch. igniventris (Reitt.). Z Pojezierza Mazurskiego (Kinelski i Szttjecki 1964) wykazany omyłkowo na podstawie błędnie oznaczonych okazów Ch. igniventris (Reitt.) (R. Hołyński*). Cykl rozwojowy dwuletni, w ciepłych rejonach może być skrócony do jednego roku. Materiałem lęgowym są pnie i pniaki sosen w młodszym wieku, o średnicy najwyżej do 15 cm. Chrząszcze zasiedlają drzewa jeszcze żywe. ale przeważnie osłabione na skutek uszkodzenia przez larwy innych chrząszczy, jak na przykład przez Anthaxia (A.) quadripunctata (L.), Magdalis violacea (L.) i Pissodes notatus (Fabr.). Imagines pojawiają się od czerwca i spotykane są do sierpnia, najczęściej na sągach, ściętych pniach i obciętych gałęziach, niekiedy również na składowiskach obrobionego już drewna.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Lentz 1866, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1889, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Majewski Ż. 1958); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Karpiński 1948b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918), Oława (Hołyński*); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: Świnia Góra w nadleśnictwie Bliżyn (Karpiński 1963); Góry Świętokrzyskie (Karpiński 1963); Polska (Obenberger 1934, Schaefer 1949); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Jakobson 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Horion 1951, Horion 1955)