Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agrilus albogularis Gory, 1841
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje Europę południową i południową część Europy Środkowej; jest wykazywany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej, Turkiestanu i Iranu. Obszar na wschód od Włoch zajmuje podgatunek nominotypowy, natomiast w Hiszpanii i w południowej części Francji występuje inny podgatunek. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu u nas opierała się na danych odnoszących się do stanowiska leżącego na wschód od naszej obecnej granicy. Według A. Horiona (1955) w kolekcji K. Letznera znajduje się wprawdzie jeden okaz ogólnie zaetykietowany «Śląsk», ale ten sam autor wątpi w występowanie omawianego gatunku na tym obszarze. Istnieje jednak pewne prawdopodobieństwo odkrycia go w południowej części kraju, gdyż jest notowany ze Słowacji. Rozwój odbywa w korzeniach bylicy polnej — Artemisia campestris L. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są poławiane do lipca, przeważnie na wierzchołkowych częściach rośliny żywicielskiej.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: