Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agrilus cinctus (Olivier, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek znany głównie z zachodniej części Europy, rozmieszczony od Francji i Półwyspu Iberyjskiego po RFN, Turyngię, Austrię, Węgry i Jugosławię. W Polsce nie stwierdzony. Wzmianki K. Letznera o jednym stanowisku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej nie znalazły później potwierdzenia. Ogólnikowe doniesienia o występowaniu na Śląsku są niewiarygodne, gdyż opierały się właściwie na wzmiankach K. Letznera. W spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) omawiany gatunek został pominięty. Wprawdzie M. Łomnicki i M. Nowicki wykazywali ogólnie A. cinctus (Ol.) z Polski i Galicji, lecz dane te opierały się na stanowiskach obecnie leżących na obszarze Ukraińskiej SRR i dotyczyły A. antiquus sperkii Solsky. Pozwija się głównie w żarnowcu miotlastym — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., rzadziej jest notowany z różnych gatunków rodzaju janowiec — Genista L. Larwy żerują w korzeniach i pod korą łodyg do wysokości około 25 cm nad ziemią. Żerowiska poznać można po nabrzmieniach na opanowanych częściach rośliny. Imagines ukazują się w czerwcu i lipcu; są poławiane zwykle na żarnowcach porastających nasłonecznione zbocza.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Miłogoszcz koło Wolowa (Letzner 1882b, Letzner 1889); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Jakobson 1913, Obenberger 1936); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873)