Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agrilus convexifrons Kiesenwetter, 1857
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek o słabo poznanym rozsiedleniu, opisany z Austrii oraz notowany z nielicznych stanowisk w południowej Szwajcarii, północnych Włoszech, Bawarii, Hercegowinie, na Węgrzech, Słowacji, w Ukraińskiej SRR oraz w Grecji i Anatolii. W Polsce dotychczas nie stwierdzony, ale występowanie na południu kraju jest możliwe, gdyż notowany był ze Słowacji i Podola. Ogólnikowe wzmianki sprzed kilkudziesięciu lat o występowaniu w Polsce opierały się na stanowiskach leżących obecnie poza naszą granicą wschodnią. Odbywa rozwój w dębach.
[tom 22]
Gatunek opisany z Austrii, znany z północnych Włoch, południowej Szwajcarii, Hercegowiny, Grecji, Anatolii, Niemiec, Austrii, Węgier, Czech, Moraw, Słowacji i Ukrainy, notowany ponadto z Łotwy i trzech południowych prowincji Szwecji. Z Polski notowany ogólnikowo na podstawie stanowisk leżących obecnie poza granicą wschodnią. Stosunkowo niedawno wykazany z jednego stanowiska bez bliższych danych. Występuje w jasnych lasach liściastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: nadleśnictwo Strzelna koło Rogowa (Nunberg 1986); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1936)