Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agrilus hyperici (Creutzer, 1799)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie południowej i środkowej, znany też z Kaukazu i Azji Mniejszej. Introdukowany do Australii i Usa. W Polsce rzadko znajdowany, notowany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Wykazany omyłkowo z Winnej Góry koło Przemyśla (Trella 1936, 1938b) na podstawie błędnego oznaczenia okazów A. antiquus sperkii Solsky (R. Hołyński*). Roślinami żywicielskimi tego gatunku są dziurawce: zwyczajny — Hypericum perforatum L. i skrzydełkowaty — H. acutum Mnch. Larwy żerują w korzeniach głównych i bocznych od około 2 mm grubości. Przepoczwarczenie odbywa się w szyi korzeniowej. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i są poławiane do połowy sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Dęblin (Hołyński*); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Letzner 1891c, Gerhardt 1910, Horion 1955); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Lubelska: Puławy (Zaitzev 1908); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1936, Schaefer 1949); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «gubernia lubelska» (Jakobson 1913)