Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agrilus lineola Kiesenwetter, 1857
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek wschodnioeuropejski, na zachód docierający do południowo-wschodniej Francji i północnych Włoch. Wszędzie chrząszcz bardzo rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce jeszcze nie stwierdzony. Wykazany ogólnikowo z Galicji i Polski (bez podania miejscowości), dane te jednak odnosiły się prawdopodobnie do terenów leżących poza obecną wschodnią granicą naszego kraju. W Czechosłowacji występuje „w całym kraju” (Sv. Bilý 1977), a więc znalezienie go na południu Polski wydaje się prawdopodobne. Rozwija się w wierzbach (Salix sp.). Postacie dojrzałe są poławiane w maju i czerwcu na wierzbie iwie — S. caprea L. i wierzbie wiciowej — S. viminalis L.
[tom 22]
Gatunek wschodnioeuropejski, na zachód sięgający po południowo-wschodnią Francję i północne Włochy, a na północ po Austrię, Czechy, Morawy i Słowację. Z Polski notowany ogólnikowo z Galicji i Polski na podstawie danych odnoszących się do obszaru za naszą granicą wschodnią. Obecnie stosunkowo niedawno wykazany z jednego stanowiska na podstawie 10 osobników złowionych wśród zarośli w środowisku kserotermicznym. Występuje głównie w dolinach rzecznych na wierzbie iwie — Salix caprea L. i wierzbie wiciowej — S. viminalis L., która jest rośliną żywicielską larw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojcowski Park Narodowy — Grodzisko i Smardzowice (Pawłowski J. i in. 1994); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955); «Galicja» (Obenberger 1936)