Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agrilus mendax Mannerheim, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek europejski o północno-wschodnim charakterze występowania, sięgający na zachód do Polski i Czechosłowacji, a w Szwecji znany tylko z jednej prowincji południowej; w Finlandii dociera do koła podbiegunowego. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, znany tylko z dwu stanowisk. Dawne ogólnikowe wzmianki o występowaniu w byłych Prusach i w Polsce opierały się na danych odnoszących się do terenu leżącego poza naszą granicą, na północ od Warmii i Mazur. O wymaganiach środowiskowych niewiele wiadomo. Larwy żyją w jarząbie pospolitym — Sorbus aucuparia L., przyczyniając się niekiedy, gdy żeruje w nich kilka pokoleń tego bogatka, do usychania drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Miłosna (Hołyński*); Sudety Wschodnie: Góry Sowie (Horion 1955); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1936); «Prusy» (Lentz 1866, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1911, Horion 1951, Horion 1955); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Jakobson 1913, Lompe 1979)