Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek południowo- i środkowoeuropejski, docierający najdalej na zachód do środkowej Francji (nie znany z Półwyspu Iberyjskiego), notowany poza tym z Kaukazu i Turcji. W Polsce został dotychczas odkryty tylko na czterech stanowiskach, lecz jego rzadkość wynika po części z trudności odróżnienia go od A. angustulus (Ill.) i A. laticornis (Ill.), a po części ze zwyczajów (trzyma się zwykle wierzchołków drzew). Jako rośliny żywicielskie są podawane różne gatunki dębów. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w drugiej połowie kwietnia i trwa do sierpnia z maksimum nasilenia w czerwcu i w lipcu. Chrząszcze są zwykle poławiane metodą otrząsania z niżej położonych gałęzi dębów i roślin pod dębami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Horion 1955); Nizina Mazowiecka: Kampinoski Park Narodowy — Łąki Strzeleckie (Hołyński*); Dolny Śląsk: Wrocław (Horion 1955); Beskid Wschodni: Przemyśl (Hołyński*); «Śląsk» (Horion 1951, Horion 1955)