Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agrilus sinuatus (Olivier, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje południową i zachodnią część Europy oraz południowe regiony Europy Środkowej; jest wykazywany także z Syberii i Zabajkala oraz jako importowany do Ameryki Północnej. W Polsce jest znany z nielicznych stanowisk w dziewięciu krainach. Jest zaliczany do szkodników w sadownictwie. Jako rośliny żywicielskie są wymieniane różne gatunki drzew owocowych, zwłaszcza grusze, choć podawano również głóg dwuszyjkowy — Crataegus oxyacantha L. i jarząb pospolity — Sorbus aucuparia L. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwy drążą zygzakowate chodniki w bielu pod korą; działalność ich poznać można po wyciekającym fermentującym soku z drzew. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w maju i trwa do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Hołyński*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Międzylesie (Ruszkowski J.W. i in. 1938), Warszawa-Ochota (Hołyński*); Podlasie: Białystok (Hołyński*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1955); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Gerhardt 1866, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1889); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Hołyński*); Sudety Zachodnie: Żarek koło Jawora (Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910); Tatry (Hołyński*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1936, Schaefer 1949); «Śląsk» (Bach 1852, Seidlitz 1888, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)