Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agrilus subauratus (Gebler, 1833)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony od południowej części Szwecji, Finlandii i Karelskiej ASRR przez całą Europę Środkową aż do Jugosławii i Bułgarii, na zachód docierający do wschodniej Francji, a na wschód do Syberii. W Polsce jest spotykany rzadko i sporadycznie, znany tylko z 12 krain. Zasiedla głównie pobrzeża lasu i zarośla liściaste na stanowiskach o dużej wilgotności. Obserwowano żerowanie larw w wierzbie uszatej — Salix aurita L., wierzbie iwie — S. caprea L. i wierzbie purpurowej — S. purpurea L. oraz w topoli osice — Populus tremula L. Postacie dojrzałe występują od czerwca do sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Horion 1955), jezioro Drwęckie (Kadłubowski 1957); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Ciszkiewicz 1936, Horion 1955), Kobylepole koło Poznania (Hołyński*); Nizina Mazowiecka: Buraków i Wawer koło Warszawy (Hołyński*); Podlasie: Włodawa (Hołyński*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1955), Słup koło Środy Śląskiej (Hołyński*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk: Gliwice (Kolbe W. 1924), Łabędy i Taciszów koło Gliwic (Hołyński*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Hołyński*); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Hołyński*); Wyżyna Lubelska: Wandzin koło Lubartowa (Riabinin 1965); Sudety Zachodnie: Jelenia Góra (Hołyński*); Sudety Wschodnie: Głubczyce (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1936, Schaefer 1949); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Śląsk» (Kuhnt 1912)