Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Choleva (Choleva) cisteloides (Frölich, 1799)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w południowej i środkowej Europie, na północ sięgający do Francji i Wysp Brytyjskich. W Polsce, oprócz wysokich gór, występuje prawdopodobnie wszędzie, ale brak udokumentowanych danych jeszcze z kilku krain. Znajdowany w ściółce, wśród mchu, w norach ssaków, niekiedy również w przedsionkach jaskiń.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Pobrzeże Bałtyku Zaleskie koło Słupska Lüllwitz 1916
KFP 5 Pobrzeże Bałtyku Mierzeja Wiślana Müller T. 1938
KFP 5 Pojezierze Pomorskie Szczecin Kraatz 1851
KFP 5 Pojezierze Mazurskie Mały Bór koło Iławy Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 5 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922
KFP 5 Nizina Mazowiecka Warszawa Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961
KFP 5 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1879, Gerhardt 1910, Fein i Haase 1881, Kolbe W. 1927, Scholz R. 1935, Szymczakowski 1959b
KFP 5 Górny Śląsk Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Szymczakowski 1959b
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1872, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Demel 1918, Szymczakowski 1957, Szymczakowski 1959, Szymczakowski 1959b, Nabagło 1974
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Tyniec Szymczakowski W.*
KFP 5 Wyżyna Małopolska Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961
KFP 5 Wyżyna Małopolska Tunel koło Miechowa Szymczakowski W.*
KFP 5 Góry Świętokrzyskie góra Chełmowa Szymczakowski W.*
KFP 5 Roztocze Ulów koło Tomaszowa Lubelskiego Tenenbaum 1913
KFP 5 Nizina Sandomierska Grodkowice koło Bochni Szymczakowski 1959b
KFP 5 Sudety Zachodnie Pfeil 1866, Letzner 1887, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1927, Gerhardt 1910, Scholz R. 1934, Szymczakowski 1959b
KFP 5 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910, Pax 1936, Polentz 1936
KFP 5 Beskid Zachodni Sieniawa koło Nowego Targu Szymczakowski 1959b
KFP 5 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1924, Szymczakowski 1969b, Szymczakowski 1961
KFP 5 Beskid Wschodni Cergowa Góra koło Dukli, Korczyna koło Krosna Szymczakowski W.*
KFP 5 Bieszczady Kamienna Ławorta koło Ustrzyk Dolnych Szymczakowski 1959b
KFP 5 Polska Łomnicki M.A. 1913, Hatch 1928
KFP 5 «Prusy» Zebe G. 1852
KFP 5 «Śląsk» Kuhnt 1912, Arndt 1924, Sokolowski K. 1939, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961
KFP 5 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 5 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 5 «Beskidy» Jeannel 1923
KFP 5 «Gubernia Piotrkowska» Jakobson 1910