Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meligethes egenus Erichson, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek występujący głównie w Europie Środkowej i Południowej, na północ docierający do Karelskiej SRR i południowych prowincji Finlandii i Szwecji, podawany również z Kaukazu, Azji Mniejszej i Syberii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Roślinami żywicielskimi tego gatunku są różne gatunki mięty — Mentha L., mięta okrągłolistna — M. rotundifolia (L.) Huds., mięta nadwodna — M. aquatica L. i mięta dlugolistna — M. longifolia (L.) Huds.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1876d, Gerhardt 1910, Letzner 1888, Horion 1960); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Nieznanice woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1871); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1910), Żywiec (Jurek 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Pieniny: Krościenko (Błażejewski 1962); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1976); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Leder 1872, Seidlitz 1888, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Horion 1960); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)