Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Stenus) asphaltinus Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, południowej i środkowej Europie. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce pewne stanowiska leżą w południowej części kraju, ale występowanie na Śląsku bywa kwestionowane (Horion 1961, Puthz 1971). Z uwagi na wymagania środowiskowe, dane z okolicy Poznania wątpliwe, a dane ze Śląska, oparte na znaleziskach w ubiegłym stuleciu, wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występują na terenach górzystych, docierając wzdłuż dolin do około 2000 m n.p.m. Znajdowany na rumowiskach kamienistych nad brzegami potoków, pod opadłym listowiem na pobrzeżach wód i skrajach lasów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielonka koło Poznania (Wiśniewski 1963); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Szujecki 1961); Sudety Zachodnie: góra Górzec, Wleń (Gerhardt 1893e); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1908)