Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Stenus) fossulatus Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej i południowo-wschodniej Europie oraz we Włoszech, nadto notowany z Wysp Brytyjskich i południowych prowincji w Skandynawii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk na Pojezierzu Mazurskim oraz w południowej i zachodniej części kraju. Występuje przeważnie na glebach gliniastych, na zboczach i urwiskach nadrzecznych porosłych podbiałem pospolitym — Tussilago farfara L., w dołach po wybranej glinie lub piasku oraz na skarpach rowów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Czwalina 1888, Seidlitz 1889, Horion 1963), Jastrzębia Góra, Sopot (Szujecki A.*); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Puthz 1965); Pojezierze Mazurskie: Bartoszyce (Barkowski 1931b, Horion 1963, Szujecki 1961); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922), Żary (Neresheimer i Wagner H. 1942); Dolny Śląsk: Leszczyna woj. Legnica (Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1931); Górny Śląsk: Brynek koło Tarnowskich Gór (Kolbe W. 1927); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1918, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Scholz R. 1924m); Sudety Wschodnie (Joseph 1868, Joseph 1869, Gerhardt 1907, Kolbe W. 1913); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Wanka 1920, Wanka 1927, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1932, Szujecki 1932); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Scheerpeltz 1934); «Prusy» (Jakobson 1908); «Prusy Wschodnie» (Vorbringer 1909); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1963); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Łomnicki M.A. 1886); «Sudety» (Pax 1921)

Uwagi:
Beskid Wschodni: — terra typica! dla Stenus fossulatus ab. nigripes Trella