Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Stenus) longipes Heer, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek występujący głównie w południowej Europie i południowej części środkowej Europy, notowany również z Kaukazu, Azji Mniejszej i Mandżurii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Znajdowany nad brzegami wód na glebach gliniastych i piaszczystych pokrytych cienką warstwą szlamu, oraz na wilgotnych miejscach w dołach po wybranej glinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szujecki 1960, Szujecki 1961); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1958, Szujecki 1960, Szujecki 1961, Horion 1963), Orło koło Ostrowi Mazowieckiej (Szujecki A.*); Podlasie: Gąsiorowo woj. Łomża (Szujecki A.*); Dolny Śląsk: Wrocław, Ziębice (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Dębniki (Rybiński 1903); Roztocze (Tenenbaum 1913, Szujecki 1961); Sudety Zachodnie (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Szujecki 1961), Zagórz (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1963, Puthz 1971); «Prusy» (Puthz 1971); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1963, Szujecki 1961, Puthz 1971)