Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Stenus) scrutator Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek znany z Fennoskandii, Karelskiej SRR, środkowej Europy, Belgii, Francji, północnych Włoch i Siedmiogrodu. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, znany zaledwie z kilku rozproszonych stanowisk. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu na Mazurach odnosi się do stanowiska leżącego poza naszą granicą północną. Znajdowany na wilgotnych łąkach i pobrzeżach wód pod kamieniami, napływkami i rozkładającymi się szczątkami roślin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Szujecki 1960, Szujecki 1961, Horion 1963); Dolny Śląsk (Letzner 1873, Letzner 1876, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910, Horion 1963); Wyżyna Lubelska: Wandzin (Szujecki A.*); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1891); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: dorzecze Soły i Koszarawy (Wachtl 1870); «Prusy» (Horion 1951, Puthz 1971); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Horion 1951, Puthz 1971)