Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Nestus) argus Gravenhorst, 1806
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek palearktyczny, w Europie rozprzestrzeniony na prawie całym obszarze z wyjątkiem skrajnych części północnych i południowych, notowany również z Ameryki Północnej. W Polsce, prócz wyższych partii górskich, prawdopodobnie występuje w całym kraju, jednak brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain. Znajdowany przeważnie na miejscach bagnistych nad brzegami wód pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Mazowiecka: Dembe Wielkie koło Mińska Mazowieckiego, Warszawa (Szujecki 1960), Struga woj. Warszawa (Szujecki 1968), Bojany nad Bugiem (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1874, Schwarz i Letzner 1874, Letzner 1886, Kolbe W. 1886), Wrocław (Szujecki A.*); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Szujecki A.*); Górny Śląsk (Zebe G. 1852); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Koło Tynieckie (Mazur E. 1922); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1961, Horion 1963); «Prusy» (Lentz 1857); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912)