Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Nestus) canaliculatus Gyllenhal, 1827
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek palearktyczny, notowany również z Alaski; w Europie w miarę posuwania się z północy na południe coraz rzadziej spotykany, brak go na obszarach śródziemnomorskich, w górach dolinami dociera do strefy subalpejskiej. W Polsce wykazywany zarówno z terenów nizinnych jak i górzystych. Znajdowany na szlamowatych pobrzeżach wód, na torfowiskach i terenach bagiennych, w dołach po wybranej glinie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Hel (Węgrzecki 1932), Pobierowo woj. Szczecin (Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie: Chojnice (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Szujecki 1958, Szujecki 1968), okolice Ostrowi Mazowieckiej (Szujecki A.*); Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Pabianic (Eichler W. 1929); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1961, Szujecki 1966, Horion 1963); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty Północne» (Reitter 1878b); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)