Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Nestus) circularis Gravenhorst, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i północnej części Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Francji, środkowych Włoch i Bośni, notowany również z Kaukazu i zachodniej Syberii. W swoim zasięgu w miarę posuwania się na zachód i południe coraz rzadziej spotykany. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla głównie wilgotne łąki, pola i pobrzeża lasów. Znajdowany pod kamieniami, rozkładającymi się szczątkami organicznymi, zwłaszcza pod słomą i sianem oraz wyplewionymi chwastami. Uważany za gatunek synantropijny, często spotykany w sąsiedztwie gospodarstw rolnych i ogrodniczych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Bartoszyce (Benick 1949c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968), Ostrów Mazowiecka i okolice, Bojany nad Bugiem (Szujecki A.*); Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Schwarz i Letzner 1874); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Nieznanice woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871), Cieszyn (Letzner 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1961, Horion 1963); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909); «dolina górnej Bystrzycy» (Benick 1949c)