Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Nestus) incanus Erichson, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek górski, występujący w zachodniej i środkowej części Europy, częściej spotykany w Pirenejach, górach Francji i Alpach niż w Sudetach, Beskidach i Karpatach. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w południowej części kraju. Według Szujeckiego (1960) omyłkowo wykazany z Dąbrowy Górniczej (Stefek 1939) na podstawie błędnie oznaczonego okazu Stenus (Nestus) atratulus Er. Występuje na pobrzeżach i mieliznach górskich potoków i rzek pod kamieniami i napływkami, niekiedy znajdowany na stanowiskach nizinnych, dokąd prawdopodobnie bywa znoszony wodami powodziowymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: