Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Nestus) nitens Stephens, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i północnej Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Francji i północnych Włoch, notowany nadto z zachodniej Syberii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach. Żyje na terenach bagiennych i torfowiskowych oraz na pobrzeżach wód.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Jastrzębia Góra (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Siniec woj. Olsztyn (Lentz 1866, Lentz 1879), Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki A.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Osowa Góra woj. Poznań (Szujecki 1960); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Letzner 1886, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919, Kolbe W. 1924, Scholz R. 1927d); Górny Śląsk: Łabędy koło Gliwic (Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1931); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Przegorzały (Rybiński 1903); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1961, Horion 1963); «Prusy» (Horion 1963); «Śląsk» (Letzner 1871, Kuhnt 1912, Horion 1963); «Galicja» (Jakobson 1909)