Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Nestus) palposus Zetterstedt, 1838
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozpowszechniony w całej północnej i środkowej Europie, na zachód sięgający do Francji, a na południe do północnych Włoch, Serbii i Bułgarii, poza tym wykazywany z południowo-wschodniej części europejskiej ZSRR, zachodniej i północnej Syberii. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, jednak nie znany jeszcze z wielu krain. Zamieszkuje pobrzeża rzek i jezior, spotykany przeważnie na glebach piaszczystych słabo porośniętych roślinnością.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Jelitkowo koło Gdańska (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Oleckie Wielkie Jezioro (Vorbringer 1907); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jędrzychowice woj. Leszno (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Szujecki 1958, Szujecki 1968), Brok nad Bugiem (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz (Letzner 1871, Leder 1872), Zawadzkie (Scholz R. 1935); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886), Poczesna woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Leder 1872); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Leder 1872); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1961, Horion 1963); «Prusy» (Horion 1951, Horion 1963); «Śląsk» (Reitter 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1963); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «nad Kaczawą» (Gerhardt 1888d); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1908)