Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Nestus) ruralis Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek borealno-górski, rozprzestrzeniony w północnej części Palearktyki, od środkowej i północnej Europy sięgający na wschód przez Syberię i Mongolię aż do Korei. W północnej Europie docierający do skrajnych prowincji Fennoskandii, a w środkowej Europie występujący głównie na obszarach górzystych, niekiedy tylko znoszony wodami powodziowymi na niżej położone stanowiska w dolinach rzecznych. W Polsce bardzo rzadko spotykany. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu omawianego gatunku na Pomorzu (Szujecki 1961) odnosi się do stanowiska w NRD kwestionowanego zresztą przez A. Horiona (1963). Żyje na piaszczystych miejscach słabo porośniętych roślinnością, na pobrzeżach rzek i potoków, jezior i stawów, często znajdowany w napływkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Szujecki 1961); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Wanka 1920), Babia Góra (Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Szujecki 1961); Tatry (Reitter 1870b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951, Szujecki 1961, Puthz 1971); «Karpaty» (Horion 1963); «Sudety» (Horion 1963); «Beskidy» (Horion 1963)