Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Hypostenus) tarsalis Ljungh, 1810
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek szeroko rozpowszechniony w północnej części Palearktyki, w Europie na północ sięga daleko poza koło podbiegunowe, a na południe do Francji, środkowych Włoch i Jugosławii. Na ogół wszędzie pospolity, również w Polsce, zwłaszcza w południowej części kraju. Występuje na obszarach nizinnych i górskich aż do strefy subalpejskiej; znajdowany przeważnie na pobrzeżach wód, wilgotnych łąkach i polanach śródleśnych oraz na torfowiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Chojnice (Siebold 1847, Lentz 1857); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Eichler W. 1929); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Natolin (Szujecki 1958); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1897); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Benick 1950); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Eichler W. 1929); Góry Świętokrzyskie: Góra Chełmowa (Szujecki A.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912); Roztocze: Zwierzyniec i Nart woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. i Szujecki 1966); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Nowicki M. 1873, Benick 1950); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1960, Szujecki 1961, Szujecki 1966, Horion 1963); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1879); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Gerhardt 1912b, Gerhardt 1912d, Kuhnt 1912, Benick 1921); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty Północne» (Reitter 1878b); «Gubernia Kielecka» (Jakobson 1909); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Stenus tarsalis ab. obscuripes Gerh.