Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Hemistenus) nitidiusculus Stephens, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i południowej Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Pirenejów i północnych Włoch. W Polsce bardzo rzadko znajdowany, notowany z nielicznych stanowisk w zachodniej części kraju. Występowanie w okolicach Warszawy (Tenenbaum 1923) uważa się za mało prawdopodobne (Szujecki 1968). Na podstawie dotychczasowych wiadomości o rozmieszczeniu możemy sądzić, że przez Polskę przebiega wschodnia granica jego zasięgu. Występuje zarówno na terenach nizinnych jak i w niższych górach oraz w strefie subalpejskiej gór wyższych. Poławiany przeważnie w sąsiedztwie zimnych źródeł i strumieni wśród wilgotnych mchów, traw i opadłych liści.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.