Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Parastenus) flavipalpis Thomson, 1860
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozpowszechniony w środkowej i północnej Europie (nie znany dotychczas z Anglii), w Fennoskandii sięgający skrajnych prowincji północnych, notowany również z Kaukazu i obszaru wokół Morza Kaspijskiego. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk, przy tym zasiedlenie Śląska Dolnego wymaga potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż wzmianka o znalezieniu omawianego gatunku jakoby koło Wrocławia (Letzner 1891, Gerhardt 1910) oparta była na jednym okazie. Występuje na mokradłach, torfowiskach, w bagnistych lasach i na pobrzeżach wód. Spotykany zwłaszcza pod napływkami, opadłym listowiem i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje (Horion 1963); Pojezierze Mazurskie (Vorbringer 1904, Horion 1963, Szujecki 1966); Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Dolny Śląsk: Wrocław (Szujecki 1966); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908), okolice Częstochowy (Szujecki 1966); Roztocze (Tenenbaum 1913, Szujecki 1966); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Polska (Ganglbauer 1895, Jakobson 1909, Jacentkovskij 1912, Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1961); «Pomorze» (Horion 1951, Szujecki 1966, Puthz 1971); «Prusy» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951, Puthz 1971); «Śląsk» (Letzner 1876, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Scheerpeltz 1933); «Beskidy» (Reitter 1909)