Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Parastenus) pallipes Gravenhorst, 1802
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Szwecji i Finlandii przez całą środkową Europę aż do krajów śródziemnomorskich. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi na pobrzeżach stawów i kałuż, w rowach leśnych, pod opadłym listowiem i wśród mchów na miejscach bagnistych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Oliwa (Helm 1886), Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Fort Śliwicki (Szujecki 1968), Pomiechówek, Bojany nad Bugiem (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Kolbe W. 1909, Gerhardt 1910, Polentz 1944), Wrocław (Szujecki A.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Rybaki (Łomnicki M.A. 1874), Kawodrza koło Częstochowy (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1853, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1961); «Prusy» (Lentz 1857, Horion 1963); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Gerhardt 1909f, Kuhnt 1912, Benick 1921, Horion 1963); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty Północne» (Reitter 1878b); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)