Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scopaeus (Euscopaeus) didymus Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony w południowej Europie, południowej części środkowej Europy oraz zachodniej części północnej Afryki. W Polsce jest chrząszczem bardzo rzadko spotykanym; wykazany jedynie z kilku stanowisk w południowej części kraju. Znajdowany na zboczach kserotermicznych, zwłaszcza na glebach wapiennych, na pobrzeżach dróg polnych pod kamieniami i między korzeniami traw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1878, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Horion 1965); Górny Śląsk: Gogolin (Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa i okolice (Horion 1965, Szujecki 1965b), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1936, Horion 1965, Szujecki 1965b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Horion 1965); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951, Szujecki 1965b)