Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scopaeus (Hyposcopaeus) minimus (Erichson, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej Europie, wykazany również z Wysp Kanaryjskich. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Występuje w wilgotnych środowiskach na pobrzeżach rzek i jezior, na torfowiskach i moczarach. Znajdowany pod napływkami, wśród wilgotnych mchów, w kępach situ i w pobliżu korzeni roślin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: