Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leptacinus batychrus (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w całej Palearktyce, w Europie sięgający daleko poza koło podbiegunowe, wykazywany ponadto z północnej części Indii, Ameryki Północnej i Australii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk, przy tym wiele danych opiera się na znaleziskach w ubiegłym stuleciu. Zamieszkuje zarówno tereny nizinne, jak i niższe położenia górskie. Znajdowany pod różnego rodzaju resztkami roślinnymi, napływkami, ekskrementami, nawozem i w pryzmach kompostowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Arnold 1936, Wiśniewski 1963); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968), koło Ostrowi Mazowieckiej (Szujecki 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1910, Goos M. 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Wyżyna Małopolska: Widzów woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1886, Gerhardt 1910), Mogilany koło Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1976); «Prusy» (Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)