Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) quisquiliarius (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek kosmopolityczny, rozprzestrzeniony w prawie całej Europie prócz północnej części Fennoskandii. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko. Zasiedla obszary nizinne i pagórkowate, w góry wkracza tylko szerokimi dolinami rzecznymi. Gatunek wilgociolubny, znajdowany na terenach bagnistych i na szlamistych pobrzeżach jezior, stawów i kałuż, również na wilgotnych glebach piaszczysto-gliniastych w dołach przy cegielniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Habelmann 1854, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1861, Lentz 1879, Bałazy i Michalski 1960, Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Arnold 1936, Wagner H. 1941); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968), koło Ostrowi Mazowieckiej (Szujecki 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1879, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d, Polentz 1936e, Goos M. 1973); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1886); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Zebe G. 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Widzów woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Pabianice (Eichler W. 1929); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Letzner 1886, Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1966); «Śląsk» (Letzner 1847g, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Legnica — locus typicus! dla Philonthus quisquilius m. opacus Gerh.