Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Microsaurus) puncticollis (Thomson, 1867)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej, środkowej oraz północnej Europie, ale tylko w jej części południowej. W Polsce rzadko wykazywany, znany tylko z trzech krain. Zamieszkuje zarówno obszary nizinne jak i górskie, docierając w nich do strefy alpejskiej. Prowadzi podziemny sposób życia, występuje głównie w gniazdach kretów, gdzie jest najczęściej spotykanym gatunkiem omawianego rodzaju. Znajdowany również w gniazdach myszy, szczurów, chomików, świstaków, a nawet trzmieli i os.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Kolbe W. 1919, Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1928, Scholz R. i Hinke 1919, Polentz 1929l, Polentz 1936f); Górny Śląsk (Kolbe W. 1927, Polentz 1936f); Wyżyna Małopolska: okolice Chęcin pod Kielcami (Szujecki 1969); Polska (Walles 1936b); «Śląsk» (Arndt 1924, Koch C. 1960, Horion 1965, Szujecki 1969)