Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Tachyporus solutus Erichson, 1839b
Opis w KFP:
[tom 7]
Gatunek rozpowszechniony w Podobszarze Śródziemnomorskim i w pozostałej części Europy, w Fennoskandii sięgający do środkowych prowincji, notowany również z Kaukazu i Syberii. W Polsce prawdopodobnie występuje na całym obszarze, chociaż rzadko i sporadycznie spotykany. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie, wzdłuż dolin rzecznych dociera do strefy subalpejskiej. Przeważnie znajdowany pojedynczo w suchych środowiskach na otwartych terenach i na skrajach lasu. Poławiany w detrytusie, wśród mchów, na polach i łąkach pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, w dołach po wybranym piasku lub glinie, pod kamieniami i napływkami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Hübner [2] 1883, Engel 1960, Honczarenko 1970, Honczarenko 1973), Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Błażejewska 1960); Nizina Mazowiecka (Kaczmarek W. 1963, Szujecki 1968, Szujecki 1971); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Haber 1957); Wyżyna Małopolska: leśnictwo Mniszek i Lasków woj. Kielce (Karczewski 1962b); Wyżyna Lubelska: Osiny pod Puławami (Honczarenko 1964); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Frenzel 1936); Sudety Wschodnie: Wysiecza koło Bystrzycy Kłodzkiej (Frenzel 1936); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Reitter 1870b, Kotula 1873, Nowicki M. 1873); Polska (Nowicki M. 1873b, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)