Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lamprinus erythropterus (Panzer, 1796b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek bardzo rzadko spotykany, znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w południowej części środkowej Europy, wykazywany nadto z Francji i północno-wschodnich Włoch. W Polsce znany tylko z jednego stanowiska na podstawie okazów znalezionych przed przeszło stu laty. Dane te wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla gniazda mrówek Tetramorium caespitum (L.) i Lasius brunneus (Latr.), znajdowany również w sąsiedztwie gniazd mrówek pod kamieniami, mchem, opadłym listowiem i w zmurszałym drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.