Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Falagria (Falagria) splendens Kraatz, 1858c
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek występujący w Afryce Północnej, południowej Europie, na północ docierający do Austrii i południowych Węgier, a więc nie znany z sąsiadujących z Polską krajów. Z Polski omyłkowo wykazany z dwu stanowisk przed przeszło 50 laty. Według A. Szujeckiego (1968) omawiany gatunek w okolicach Warszawy nie występuje; w późniejszej pracy (1969) tenże autor stwierdza: „Wykazany błędnie z Polski... Jedyny okaz dowodowy należy do Falagria sulcata Kr.". Wymagania środowiskowe nie znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Pieniny: Krościenko nad Dunajcem (Tenenbaum 1931)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowiska omyłkowo wykazane