Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ischnopoda (Thinonoma) atra (Gravenhorst, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony od Szkocji, północnych prowincji Fennoskandii i Karelii przez całą środkową część Europy aż do Francji (bez obszaru śródziemnomorskiego), Włoch i Sycylii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie znany jednak jeszcze z wielu krain. Zamieszkuje tereny nizinne i pagórkowate oraz doliny rzeczne w niższych górach. Poławiany zarówno na terenach otwartych i torfowiskach, jak też w lasach, głównie na pobrzeżach wód wolno płynących i stojących, zwłaszcza w miejscach szlamistych, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, wśród żwiru oraz pod napływkami i otoczakami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Habelmann 1854, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie: Przylep koło Szczecina (Honczarenko 1970); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Schwarz i Letzner 1874); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «nad Odrą i dorzeczem» (Horion 1967)