Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Schistoglossa aubei (Brisout, 1860)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony w całej północnej i środkowej części Europy, ponadto podawany z Kaukazu, Syberii i Ameryki Północnej. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk tylko w czterech krainach; od przeszło 40 lat nie obserwowany. Znajdowany na pobrzeżach wód płynących na żwirowiskach wśród otoczaków, pod napływkami i opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1889c, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910, Letzner 1889b, Kolbe W. 1918, Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1927); Wzgórza Trzebnickie: Borów koło Oborników Śląskich (Kolbe W. 1927); Górny Śląsk: Łabędy (Kolbe W. 1927); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1889, Jakobson 1909); «Prusy Wschodnie» (Schilsky 1909); «Śląsk» (Gerhardt 1891e, Schilsky 1909, Kuhnt 1912); «Galicja» (Jakobson 1909)