Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Tetralaucopora (Chiloporata) rubicunda (Erichson, 1837)
Opis w KFP:
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony w całej północnej i środkowej części Europy, na południe sięgający do Pirenejów, Włoch, Jugosławii i Bułgarii, a na wschód do Kaukazu i Kazachskiej SRR. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, ale z wielu krain brak jeszcze udokumentowanych danych o jego rozmieszczeniu. Kusak wilgociolubny, zasiedlający tereny moczarowe, szlamiste pobrzeża wód płynących i stojących, wilgotne miejsca w dołach po wybranym piasku lub glinie. Znajdowany przeważnie pod napływkami, rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i wśród kęp trawy.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910), Słubice (Horion 1967); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968); Dolny Śląsk: Legnica, Wrocław (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa, Jastrząb woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Rottenberg 1868, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Nowicki M. 1873, Gerhardt 1910, Wanka 1915, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Dommer 1850, Lentz 1857, Horion 1967); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)