Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oxypoda (Podoxya) lentula Erichson, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek notowany głównie ze środkowej części Europy, na północ sięgający do Wysp Brytyjskich, Szwecji, Finlandii i Karelskiej ASRR, a na zachód do Francji; najdalej na wschód wysuniętym, znanym stanowiskiem jest Irkutsk. W Polsce znany tylko z czterech krain. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany, najczęściej pojedynczo wśród mchów, pod napływkami i opadłym listowiem. Zasiedla bagniste i torfiaste gleby w lasach oraz na pobrzeżach jezior, rzek, stawów i kałuży.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: